Wilgotność powietrza

Co oznacza termin „wilgotność powietrza”?

Wilgotność powietrza to po prostu zawartość pary wodnej w powietrzu. Charakteryzuje się ją przy pomocy kilku parametrów. Jednak najczęściej używane i stosowane to wilgotność względna oraz wilgotność bezwzględna. Do pomiaru wilgotności powietrza w życiu codziennym używa się higrometrów.

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza (w j.ang. relative humidity) jest to stosunek ilości pary wodnej zawartej w powietrzu do ilości pary wodnej jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy danej temperaturze i ciśnieniu. Jednostką w jakich jest wyrażona to procenty [%].

Wilgotność bezwzględna powietrza

Wilgotność bezwzględna powietrza (w j.ang. absolute humidity) jest to masa pary wodnej zawarta w jednostce objętości powietrza. Jednostką w jakich jest wyrażona to gram na metr sześcienny [g/m3].

Wilgotność powietrza a ludzie

Zgodnie z polską normą PN-78/B-03421, optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, gdzie na stałe przebywają ludzie, powinna mieścić się w zakresie od 40 do 60%, a jej minimalny poziom to 30%. Utrzymanie prawidłowego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach służy nie tylko naszemu zdrowiu, ale i otaczającym nas roślinom, zwierzętom oraz przedmiotom użytku codziennego, takim jak: podłogi, meble, ubrania, książki oraz produkty spożywcze.

WILGOTNOŚĆ PONIŻEJ 40%

Wilgotność powietrza poniżej prawidłowego zakresu, czyli poniżej 40% według meteorologów występuje tylko w klimacie pustynnym. Tak „suche” powietrze powoduje u ludzi:

dyskomfort – nieprzyjemne uczucie suchości w nosie i na ustach, ze względu na wysychanie błon śluzowych,
dziwne drapanie w gardle i trudności w oddychaniu,
nasilanie się objawów alergii – przy zbyt niskiej wilgotności unosi się w powietrzu masa kurzu i pyłów,
zmęczenie, a tym samym zmniejszenie wydajności pracownika,
osłabienie odporności organizmu.

WILGOTNOŚĆ OPTYMALNA 40-60%

Wilgotność powietrza 40-60% to najlepszy dla ludzi oraz cyklu produkcyjnego zakres. Przy odpowiedniej temperaturze i wilgotności:

  • czujemy się w pełni sił i jesteśmy bardziej wydajni w pracy,
  • zmniejszają się objawy alergii, poprzez mniejszą ilość pyłów i kurzu w powietrzu,
  • zmniejsza się liczba zachorowań na choroby dróg oddechowych.

WILGOTNOŚĆ POWYŻEJ 60%

Wilgotność powyżej 60% to wilgotność zbyt wysoka, która nie sprzyja dobremu samopoczuciu człowieka. Przez ludzi jest odbierana jako „duszność” czy „parność”. Ma także zły wpływ na materiały i maszyny produkcyjne, może sprzyjać rozwojowi roztoczy i grzybów oraz może być przyczyną zanieczyszczeń mikrobiologicznych, odpadaniu tynków, gnicia drewna i korozji stali, a także powodować utratę ciepła.

Dlatego montując odpowiedni system nawilżania powietrza w firmach, zakładach przemysłowych i innych miejscach pracy można mieć bezpośredni wpływ na wilgotność powietrza, co podwyższa komfort pracy pracowników, zwiększa ich wydajność oraz zabezpiecza cały proces produkcji przed stratami.

Proponujemy Państwu dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Systemy Nawilżania Powietrza SYNAPO – utrzymujące stałą wilgotność powietrza w zakładach:

  • przemysłu drzewnego i meblarskiego,
  • przemysłu poligraficznego i papierniczego,
  • przemysłu chemicznego,
  • przemysłu spożywczego,
  • przemysłu tekstylnego i włókienniczego,
  • oraz wielu innych branż.