System wysokociśnieniowego nawilżania powietrza SYNAPO MHP

Każdy system wysokociśnieniowego nawilżania powietrza wyposażony jest w zestaw filtrujący, który oczyszcza mechanicznie doprowadzoną wodę, aby nie powodować zbyt szybkiego zużycia dysz, urządzeń i instalacji. Dodatkową filtrację, oczyszczanie i zmiękczenie wody można uzyskać poprzez zastosowanie stacji zmiękczania lub uzdatniania wody (odwrócona osmoza).

Dalej poprzez zestaw pompujący składający się m.in. z ekonomicznej, niezawodnej i przeznaczonej do pracy z systemami nawilżania powietrza pompie wysokociśnieniowej wielotłokowej woda tłoczona jest do instalacji pod wysokim ciśnieniem i rozprowadzana do dysz zamontowanych w każdym z nawilżaczy. Wydostająca się woda z dysz do powietrza uzyskuje już postać mgły wodnej – aerozolu, a czujniki wilgotności przesyłają odczyt do sterownika w szafie sterowniczej.

Szafa sterująca pracuje w pełni automatycznie, dzięki sterownikowi, który włącza lub wyłącza cały system nawilżania powietrza, w zależności od ustawień poziomu wilgotności zadanych przez użytkownika. Pozwala to użytkownikowi na pełną kontrolę procesem nawilżania powietrza i utrzymania stałej wilgotności.

Produkujemy i oferujemy Państwu cztery rodzaje nawilżaczy SYNAPO. W zależności od potrzeb, rodzaju i usytuowania maszyn, wysokości pomieszczenia, w którym mają być zastosowane, proponujemy:

  • nawilżacz liniowy Snake
  • nawilżacz dwudyszowy Prime
  • nawilżacz czterodyszowy Optimus
  • nawilżacz sześcio lub ośmiodyszowy Megatron.