Optymalna wilgotność powietrza, która powinna utrzymywać się na poziomie 40-60%, zapewnia najlepsze warunki zarówno dla samopoczucia i zdrowia ludzi, a także dla utrzymania prawidłowego przebiegu cyklu produkcyjnego, działania maszyn, zachowania parametrów produktów itd. Skuteczna regulacja wilgotności poprzez zastosowanie systemów nawilżania powietrza, które oferuje nasza firma, to najlepszy sposób na poprawę warunków pracy – zarówno ludzi, jak i maszyn.

5 powodów, dla których należy dbać o optymalny poziom wilgotności powietrza

  1. Równomierna, optymalna wilgotność powietrza pozwala na eliminację elektrostatyki w działaniach produkcyjnych. Zabezpieczenie elektrostatyczne jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu działań wykonawczych i produkcyjnych oraz uniknięcia poważnych szkód, wynikających m.in. z obniżenia jakości, a podwyższenia kosztów.
  2. Nieprawidłowy poziom wilgotności w powietrzu, w szczególności zbyt wysoki, negatywnie wpływa na pracę i sprawność maszyn. Może dochodzić do zawilgocenia, korozji stalowych elementów, powstawania osadów na stykach aparatury łączeniowej itp. Dodatkowo wysoka wilgotność przy wysokim zapyleniu prowadzi do powstawania osadów i zabrudzeń, a także problemów w prawidłowym odprowadzaniu ciepła, co skutkuje obniżeniem efektywności, przegrzewaniem się urządzeń i uszkodzeniami.
  3. Odpowiednia wilgotność powietrza ma duże znaczenie dla zachowania parametrów produkcyjnych. Jest to szczególnie ważne m.in. w przemyśle papierniczym, meblarskim (np. wiązanie klejów), farmaceutycznym (np. zachowanie właściwości leków).
  4. Optymalna wilgotność zapewnia równowagę mikrobiologiczną w powietrzu. Nadmierna wilgotność sprzyja rozwojowi roztoczy i grzybów, może też przyczyniać się do rozwoju zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Dlatego odpowiedni system nawilżania powietrza pozwala na utrzymanie stałej wilgotności, co powstrzymuje rozprzestrzenianie się m.in. drobnoustrojów.
  5. Wilgotność powietrza wpływa również na samopoczucie i zdrowie ludzi, np. pracowników zakładów produkcyjnych. Zbyt niska wilgotność, czyli poniżej poziomu 40%, prowadzi do uczucia suchości w nosie i ustach (wysychanie błon śluzowych), drapania w gardle, trudności w oddychaniu, nasilaniu się objawów alergii, osłabienia organizmu. Zbyt wysoka wilgotność także powoduje obniżenie samopoczucia. Nawilżanie powietrza i utrzymywanie wilgotności na optymalnym poziomie sprawia, że ludzie nie odczuwają dolegliwości, ich samopoczucie jest dobre, a więc podnosi się też wydajność codziennej pracy.