Nowoczesne chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych

Nowoczesne chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w budynkach przemysłowych może być poważnym wyzwaniem ze względu na ich dużą kubaturę, a często także na prowadzone procesy technologiczne, które w wielu przypadkach wiążą się ze znacznym wydzielaniem ciepła – zarówno wtedy, gdy...
Jak utrzymać stałą wilgotność powietrza w pomieszczeniu?

Jak utrzymać stałą wilgotność powietrza w pomieszczeniu?

Według polskiej normy PN-78/B-03421 optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, gdzie stale przebywają ludzie, musi mieścić się w zakresie 40-60%. Zbyt suche powietrze negatywnie wpływa na ludzi, zwierzęta i rośliny. Natomiast nadmierna wilgoć prowadzi m.in. do...
Metody redukcji zapachów i odoru

Metody redukcji zapachów i odoru

Produkcja niektórych materiałów, utylizacja odpadów oraz oczyszczanie wody w przemyśle chemicznym, papierniczym, lakierniach i rafineriach petrochemicznych generuje nieprzyjemne zapachy, które w dużym stężeniu mogą być groźne dla zdrowia. Jeśli tego typu procesy...
Jak suche powietrze wpływa na ludzki organizm?

Jak suche powietrze wpływa na ludzki organizm?

Wilgotność powietrza, będąca jednym z czynników środowiskowych, wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie zarówno w domu, jak i w zakładzie pracy. Ta optymalna dla człowieka, ale również do stworzenia warunków umożliwiających prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego,...
Nawilżanie powietrza w rolnictwie

Nawilżanie powietrza w rolnictwie

Podstawowym elementem wszystkich rodzajów upraw jest zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych. W przypadku przestrzeni zamkniętych, takich jak np. szklarnie, potrzebne jest odpowiednie światło, dobra temperatura oraz właściwa wilgotność powietrza. Ten ostatni...
Jak nawilżanie powietrza wpływa na komfort pracy?

Jak nawilżanie powietrza wpływa na komfort pracy?

Suche powietrze może negatywnie wpływać na zdrowie, co da się zauważyć przez pojawienie się różnych negatywnych symptomów. Dodatkowo wiele miejsc pracy generuje wprowadzane do powietrza drobinki w postaci kurzu czy pyłów, które następnie są wdychane przez pracowników....