Do czego służą dysze mgłowe?

Do czego służą dysze mgłowe?

Woda jest uznawana za najważniejszą substancję niezbędną do powstania i podtrzymywania życia, ale także za jedno z najistotniejszych i bardziej uniwersalnych mediów przydatnych w różnych zastosowaniach przemysłowych. Najczęściej używa się jej jako rozpuszczalnika, a...
Sposoby redukcji zapylenia i kurzu

Sposoby redukcji zapylenia i kurzu

Większość procesów technologicznych wykorzystywanych w przemyśle łączy się z powstawaniem różnych zagrożeń związanych z ich przebiegiem, wykorzystywanym surowcami lub materiałami, a także koniecznością stworzenia ściśle określonych warunków. Do najczęściej...
Nowoczesne chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych

Nowoczesne chłodzenie pomieszczeń produkcyjnych

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w budynkach przemysłowych może być poważnym wyzwaniem ze względu na ich dużą kubaturę, a często także na prowadzone procesy technologiczne, które w wielu przypadkach wiążą się ze znacznym wydzielaniem ciepła – zarówno wtedy, gdy...
Jak utrzymać stałą wilgotność powietrza w pomieszczeniu?

Jak utrzymać stałą wilgotność powietrza w pomieszczeniu?

Według polskiej normy PN-78/B-03421 optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, gdzie stale przebywają ludzie, musi mieścić się w zakresie 40-60%. Zbyt suche powietrze negatywnie wpływa na ludzi, zwierzęta i rośliny. Natomiast nadmierna wilgoć prowadzi m.in. do...
Metody redukcji zapachów i odoru

Metody redukcji zapachów i odoru

Produkcja niektórych materiałów, utylizacja odpadów oraz oczyszczanie wody w przemyśle chemicznym, papierniczym, lakierniach i rafineriach petrochemicznych generuje nieprzyjemne zapachy, które w dużym stężeniu mogą być groźne dla zdrowia. Jeśli tego typu procesy...
Jak suche powietrze wpływa na ludzki organizm?

Jak suche powietrze wpływa na ludzki organizm?

Wilgotność powietrza, będąca jednym z czynników środowiskowych, wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie zarówno w domu, jak i w zakładzie pracy. Ta optymalna dla człowieka, ale również do stworzenia warunków umożliwiających prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego,...