Jakość powietrza kojarzy się głównie z zawartą w nim ilością zanieczyszczeń – pyłów, kurzu, czy związków wydzielających nieprzyjemny zapach. Wśród najważniejszych właściwości znajduje się również jego wilgotność. Ma ona duże znaczenie nie tylko dla zdrowia i samopoczucia osób, które nim oddychają, ale także dla prowadzonych procesów technologicznych czy właściwości składowanych materiałów i produktów. W wielu przypadkach jest ona na tyle istotna, że konieczne staje się zamontowanie odpowiednich systemów nawilżania powietrza. Przyjrzyjmy się bliżej wilgotności powietrza. Sprawdźmy, jakie ma znaczenie i jak można ją regulować?

Dlaczego optymalna wilgotność jest tak istotna?

Powietrze składa się z mieszaniny podstawowych gazów – azotu, tlenu i argonu. Jednak zawieszone są w nim także inne cząsteczki, w tym niewielkie kropelki wody, których ilość powinna się utrzymywać na optymalnym poziomie. W przeciwnym razie u ludzi pojawią się dyskomfort, zmęczenie, kłopoty z oddychaniem, a w dłuższej perspektywie choroby dróg oddechowych. Składowane materiały mogą ulegać zbytniemu przesuszeniu i tracić swoje właściwości lub pod wpływem zbyt wysokiej ilości wody – deformować się, bądź gnić. Optymalna wilgotność jest ważna również w przypadku roślin – duże odstępstwa sprzyjają chorobom i źle wpływają na przebieg fotosyntezy.

Wilgotność powietrza jest określana jako zawartość cząsteczek wody w powietrzu. Może być podawana jako wilgotność bezwzględna – liczy się wówczas masę wody znajdującej się w jednostce objętości. Bardziej przydatna jest często wilgotność względna, pokazująca ilość cząsteczek wody w stosunku do maksymalnej ilości, jaka mogłaby się w nim znaleźć przy określonej temperaturze i ciśnieniu.

Jak można wpływać na poziom wilgotności?

Dostosowanie wilgotności do optymalnego poziomu ma bardzo duże znaczenie, zarówno w budynkach, w których przebywają ludzie, jak i przy uprawie roślin prowadzonej pod osłonami, a także w czasie procesów technologicznych, zwłaszcza w przemyśle związanym z obróbką drewna i wykorzystaniem celulozy w różnych formach oraz w przemyśle rolno-spożywczym i przetwórstwie. Niezawodnym sposobem na regulowanie wilgotności jest stosowanie nawilżaczy wysokociśnieniowych, czyli wysokociśnieniowych systemów wytwarzających mgłę wodną, tj. rozpylających bardzo drobne kropelki wody w powietrzu. Systemy te są w pełni zautomatyzowane, co zapewnia niskie zużycie wody oraz energii elektrycznej oraz zaprojektowane pod potrzeby indywidualne klienta i jego produkcji.