Odpowiednia wilgotność odgrywa bardzo ważną rolę w zakładach przemysłowych czy obiektach użyteczności publicznej, dlatego zastosowanie odpowiednich systemów nawilżania powietrza w wielu przypadkach jest koniecznością. Optymalna regulacja wilgotności wpływa na poprawę jakości produkcji, w tym również może obniżać straty produkcyjne.

Cel zastosowania systemów nawilżania powietrza w przemyśle

Zakłady produkcyjne działające w różnych branżach wykazują określone potrzeby związane z jakością powietrza, w tym parametrów wilgotnościowych. Zapewnienie właściwej wymiany powietrza, jego czystości, temperatury, a także wilgotności w halach produkcyjnej ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego przebiegu produkcji. Jest bardzo wiele gałęzi przemysłu, w których wilgotność powietrza ma bezpośredni wpływ na jakość produktów finalnych. Utrzymanie odpowiedniego reżimu wilgotnościowego jest szczególnie istotne wszędzie tam, gdzie zastosowanie znajdują materiały higroskopijne, np. skóra, drewno, papier. Niska wilgotność może również powodować straty z powodu wyładowań elektrostatycznych, a także prowadzić do wysychania materiałów.

Specyfika przemysłowych systemów nawilżania

Przemysłowe systemy nawilżania powietrza przyczyniają się do zmniejszania liczby przestojów w zakładach produkcyjnych, zmniejszenia strat energii oraz ilości odpadów produktów. To wszystko w dłuższej perspektywie prowadzi do sukcesywnego ograniczania kosztów całego procesu produkcyjnego.

Postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie systemów nawilżania, pozwala na dobór rozwiązania najlepiej dostosowanego do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i z uwzględnieniem specyfiki procesu produkcyjnego. Przykładowo, nawilżacze wysokociśnieniowe znajdują powszechne zastosowanie w branżach m.in. spożywczej, tytoniowej, winiarskiej, tekstylnej, drzewnej, elektrycznej i elektronicznej itd. Odpowiednio dobrane systemy stosowane są również w ogrodnictwie, czy rolnictwie, gdzie również przyczyniają się do zapewniania optymalnych warunków uprawy bądź hodowli.