Utrzymanie stałej wilgotności powietrza jest niezwykle ważne w halach produkcyjnych, w których występuje silne pylenie oraz pojawiają się przykre zapachy będące skutkiem stosowanych procesów technologicznych. Kwestie unoszących się w powietrzu pyłów i kurzów regulują „Techniczne wytyczne w sprawie utrzymania czystości powietrza”, gdzie zdefiniowano wartości graniczne, których nie można przekraczać. W halach produkcyjnych stosuje się oczyszczanie powietrza poprzez jego nawilżanie.

Niska wilgotność powietrza sprzyja wiązaniu się pyłów, które następnie unoszą się w powietrzu, powodując dyskomfort – wilgotność powietrza na poziomie co najmniej 40% pozwala na wiązanie pyłów za pomocą warstwy wody, przez co zwiększa się ciężar zanieczyszczeń, które w efekcie opadają na podłogę. Nawilżacze wysokociśnieniowe umożliwiają także wiązanie cząstek odpowiedzialnych za roznoszenie się nieprzyjemnych zapachów.

Metody usuwania zapachów i odorów

W dużych pomieszczeniach przemysłowych stosuje się systemy emitujące mgłę wodną, która pozwala nie tylko utrzymać właściwy poziom wilgotności powietrza, ale także obniża temperaturę i zmniejsza zapylenie. Co więcej, mikroskopijne krople wody absorbują nieprzyjemne zapachy. Mgła wodna zawieszona jest w powietrzu i ulega odparowaniu bez skraplania. Jest to w pełni bezpieczna i bezinwazyjna metoda neutralizacji zapachów – nie wpływa na działania produkcyjne.

Mgła wodna dystrybuowana jest za pomocą instalacji wysokociśnieniowej wyposażonej w dysze rozbijające krople wody na drobne cząstki, które następnie rozprowadzane są po całym pomieszczeniu w formie aerozolu. Przy usuwaniu zapachów dobiera się odpowiednią wielkość kropel i ich rozproszenie, a także kąt ich padania. Pracę systemu można regulować.