Ze względu na wykorzystywanie wody do różnych celów, ważne jest, aby była odpowiednio oczyszczona, co zapewni bezpieczeństwo i przyjemność w jej użytkowaniu. W tym kontekście, pojawiają się dwa terminy: demineralizacja i zmiękczanie wody. W niniejszym artykule przyjrzymy się różnicom między tymi procesami.

Na czym polega demineralizacja wody?

Demineralizacja wody to proces, w którym usuwa się z wody związki mineralne, takie jak sole wapnia, magnezu, sodu czy żelaza. Związki te znajdują się naturalnie w wodzie, a ich ilość zależy od źródła, z którego woda pochodzi. Demineralizacja może odbywać się na kilka sposobów, ale najczęściej stosowane metody to wymiana jonowa oraz odwrócona osmoza. Demineralizacja wody jest ważnym procesem w wielu dziedzinach przemysłu, ponieważ związki mineralne zawarte w wodzie mogą powodować różne problemy techniczne, takie jak osadzanie się kamienia w urządzeniach czy korozja. Demineralizacja wody pozwala na uzyskanie czystej wody o określonych parametrach, która może być wykorzystywana w procesach technologicznych bez obaw o potencjalne problemy wynikające z zawartości soli mineralnych.

Wszystko na temat zmiękczania wody

Zajmując się przemysłowym uzdatnianiem wody, przypominamy, że proces jej zmiękczania polega na usuwaniu tych soli z wody i zastępowaniu ich jonami sodowymi. Zmiękczanie wody pozwala więc na eliminację z niej twardości węglanowej oraz twardości tlenkowo-krzemowej, które mogą powodować osadzanie się kamienia. Najczęściej stosowaną metodą zmiękczania wody jest proces wymiany jonowej. Woda przepływa wówczas przez żywicę jonowymienną, która usuwa z wody jony wapnia i magnezu, a w zamian uwalnia jony sodowe.