Ładunki elektrostatyczne powstają na materiałach o małej przewodności elektrycznej (np. materiałach izolacyjnych) i wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne. Pojawiają się w wyniku tarcia jednego ciała o drugie, zetknięcia ciała nienaelektryzowanego z ciałem naelektryzowanym lub przez ich indukcję (zbliżenie). Ładunki elektrostatyczne negatywnie oddziałują na człowieka, zakłócają procesy technologiczne, a także stwarzają zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Główna przyczyna ich występowania to niewystarczająca wilgotność powietrza, zatem skuteczną metodą eliminacji ładunków jest optymalne nawilżanie powietrza.

 

Utrzymywanie właściwego poziomu wilgotności

Niebezpieczny wzrost ładunków elektrostatycznych następuje w momencie, gdy wilgotność powietrza spada poniżej 40%. Niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) powodują trudności produkcyjne, zwłaszcza w przemyśle elektronicznym. Przyczyniają się do uszkodzeń sprzętu elektronicznego: elementów półprzewodnikowych, pamięci, układów scalonych. Z elektrycznością statyczną boryka się również sektor tekstylny i włókienniczy. Materiały, pozbawione odpowiedniej wilgotności, mają bardzo wysoką oporność elektryczną, co oznacza, że generują dużo ładunków. Ich negatywny wpływ widoczny jest także w poligrafii, lakiernictwie, produkcji żywności czy przemyśle tworzyw sztucznych. Skuteczna eliminacja ładunków elektrostatycznych to przede wszystkim utrzymywanie właściwego poziomu wilgotności powietrza. Wykorzystuje się w tym celu nawilżacze powietrza, wytwarzające mgłę wodną. Jej krople przyczepiają się do jonów, nadając im większy ciężar, dzięki któremu jony przestają się poruszać w polu elektrycznym. Dodatkowo, wytworzenie cienkiej warstwy wilgoci na powierzchni materiałów zmienia ich przewodność elektryczną. Produkty elektroniczne, szczególnie narażone na oddziaływania elektrostatyczne, często są pokryte powłoką polimerową, dzięki której wydajniej pochłaniają wilgoć z powietrza. W przypadku tworzyw sztucznych, wilgotność powietrza zapobiega przeskoczeniu iskry, czyli ładunku elektrycznego. Systemy nawilżania powietrza utrzymują wilgotność na poziomie nie mniejszym niż 60%-70%, co pozwala praktycznie na całkowitą eliminację ładunków elektrostatycznych z materiałów, których powierzchnia absorbuje wodę. Redukcja elektrostatyki poprzez nawilżanie pomieszczeń doskonale sprawdza się nie tylko na stanowiskach produkcyjnych, ale również w domach i biurach.