Chłodzenie adiabatyczne to proces obniżania temperatury zachodzący poprzez odparowanie wody. Ciepło, które jest wymagane do odparowania, pobierane jest z powietrza, dzięki czemu jego temperatura spada, przy jednoczesnym wzroście wilgotności. Do tego rodzaju chłodzenia potrzebne jest znacznie mniej energii niż przy konwencjonalnych systemach klimatyzacji. Jest wobec nich konkurencyjne również ze względu na to, że dodatnio wpływa na wilgotność i nie przyczynia się do wysuszania ludzkiego układu oddechowego.

Korzyści wynikające z zastosowania chłodzenia adiabatycznego

Technologia ta przyczynia się przede wszystkim do minimalizacji kosztów energii elektrycznej. Dlatego w szczególności adresowana jest do chłodzenia rozległych przestrzeni oraz takich, które posiadają duże zyski ciepła, a efektywność chłodzenia za pomocą instalacji wentylacyjno-klimatyzujących bywa tam nieskuteczna. Rezultaty działania chłodzenia adiabatycznego są dużo szybciej i bardziej odczuwalne przez osoby przebywające w budynku.

W chłodzeniu wyparnym nie stosuje się freonu czy innych szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Można je wykorzystywać także w przestrzeniach magazynowych, ponieważ pomaga tworzyć środowisko odpowiednie do przechowywania różnych produktów między innymi warzyw i owoców.

Coraz większa popularność chłodzenia adiabatycznego

System chłodzenia adiabatycznego jest coraz bardziej popularny również, dzięki temu, że jest prosty w instalacji oraz dlatego, że zapewnia stały dopływ świeżego powietrza. Wpływa on także na poziom obecnych w nim zanieczyszczeń, a jego działanie można porównać do filtra. Coraz więcej przedsiębiorstw oraz budynków użyteczności publicznej decyduje się na tego rodzaju systemy, ponieważ są one zarówno ekologiczne i energooszczędne.