Niezbędnym wyposażeniem każdej stolarni są maszyny stolarskie, służące do obróbki drewna. Generują one nie tylko odpady kawałkowe, zrzyny i trociny, ale przede wszystkim – kurz i pyły. Długotrwała obecność w powietrzu pyłu może przyczynić się do dolegliwości zdrowotnych pracowników oraz obniżenia żywotności maszyn. Łatwopalność pyłu drzewnego niesie również ryzyko pożaru. Dbanie o optymalną wilgotność powinno być zatem priorytetem każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa, zajmującego się obróbką drewna.

 

Prawidłowa wilgotność powietrza

Zwalczanie zapylenia sprowadza się do ograniczania ilości powstających pyłów oraz maksymalnego wychwytywania emitowanych zanieczyszczeń. Biorąc pod uwagę, że przyczyną nadmiernego zapylenia jest przede wszystkim zbyt niska wilgotność powietrza, to obie z tych metod można zrealizować, utrzymując prawidłowy poziom nawilżenia powietrza. Umożliwia to nie tylko redukcję zapylenia, ale również zmniejszenie ilości pyłów i zawiesin w powietrzu. Stosowanie specjalistycznych systemów nawilżania pozwala wyeliminować 70% zapylenia. Możliwe jest to dzięki temu, że cząsteczki pyłów absorbują wodę, stają się wówczas cięższe i opadają na ziemię. Systemy nawilżania wykorzystują wysokie ciśnienie do wytworzenia mgły wodnej, której krople mają średnicę od 5 do 10 mikronów. Redukcja zapylenia poprzez nawilżanie poprawia kondycję powietrza i tym samym wpływa na lepsze samopoczucie pracowników. Dodatkowo, ma duże znaczenie w poprawie efektywności procesu produkcyjnego. Niewystarczająca wilgotność powietrza na stolarni powoduje kurczenie i wypaczanie się materiału, a także jego deformacje poprzez pęknięcia i rozłamy powierzchni. Dzieje się tak, ponieważ zbyt suche powietrze odprowadza wilgoć z drewna, zaburzając jego równowagę higroskopijną. Utrzymywanie optymalnej wilgotności jest sposobem jego filtracji, doskonale sprawdzającym się zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach. Dzięki niej znikają typowe dolegliwości, związane z zapyleniem: wysychanie śluzówki czy schorzenia dróg oddechowych oraz przestoje w procesie produkcyjnym.