Zdecydowana większość zakładów przetwórstwa papieru posiada odpowiedni system nawilżania powietrza. Zapewnia on standaryzację produkcji, redukuje ryzyko przestojów maszyn i wpływa na obniżenie kosztów.

Celuloza oraz powstający z niej papier są szczególnie wrażliwe na działanie wilgoci. Z tego też powodu w wytwórniach celulozy, zakładach produkcyjnych, drukarniach, magazynach i innych przedsiębiorstwach specjalizujących się w wytwarzaniu lub obróbce papieru niezbędne jest kontrolowanie środowiska pod względem wilgotności.

Wpływ wilgotności powietrza na papier

Papier to materiał higroskopijny. W zależności od poziomu wilgoci w powietrzu pochłania lub oddaje wodę. Optymalna wilgotność przy obróbce papieru wynosi 50-60% wilgotności względnej. Zbyt niska wilgotność powietrza przyczynia się do oddawania wilgoci przez materiał. Jakie są konsekwencje tego zjawiska? Rozmiary papieru ulegają zmianie. Przestaje on przylegać do powierzchni, co powoduje np. dublowanie czy powstawanie zagięć, zwijanie arkuszy. Zachowanie optymalnego poziomy wilgotności to warunek niezbędny do prawidłowego przebiegu prac związanych z obróbką papieru, tj. cięcie czy drukowanie.

Niska wilgotność powietrza prowadzi do tworzenia się ładunków elektrostatycznych, co również ma bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne. Arkusze papieru trudniej odchodzą od stosu, pojawiają się też problemy z przechodzeniem papieru przez maszyny poligraficzne, co w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do uniemożliwienia dalszej obróbki. Elektrostatyka może być źródłem poważnych problemów, które jednak można wyeliminować, zapewniając optymalny poziom wilgotności w zakładach produkcyjnych, zakładach poligraficznych, drukarniach itd.

Magazynowanie papieru przy zbyt niskiej wilgotności powietrza może prowadzić do kurczenia się materiału, a w ostateczności do rozrywania się zewnętrznych warstw na rolach lub odklejania się połączeń.

Wilgotność powietrza a praca maszyn

Wilgotność powietrza w przemyśle papierniczym wpływa nie tylko na sam papier, ale również maszyny, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych. Zbyt wysoka wilgotność to jedna z przyczyn uszkodzeń maszyn i sprzętu, gdyż może dochodzić do korozji nie tylko na elektronicznych elementach maszyn, ale nawet na strukturze budynku.

Wszelkie przestoje w procesach produkcyjnych z powodu uszkodzenia maszyn generują poważne straty finansowe. Zatem zachowanie optymalnej wilgotności powietrza jest istotne nie tylko dla utrzymania standardów jakościowych, ale również ze względów ekonomicznych.