Produkcja żywności wiąże się z koniecznością przestrzegania wielu wymogów sanitarnych i jakościowych, które służą zarówno zachowaniu bezpieczeństwa wytwarzanych wyrobów, jak i zagwarantowaniu utrzymania ich we właściwym stanie. Wyposażenie obiektów, w których przeprowadzane są procesy technologiczne związane z przechowywaniem czy przetwarzaniem produktów żywnościowych, musi więc pomagać w ograniczeniu możliwości kontaktu z zanieczyszczeniami albo mikroorganizmami, a także utrzymaniu optymalnego zakresu parametrów, jeśli chodzi o temperaturę, dostęp świeżego powietrza czy jego wilgotność. Do kształtowania odpowiedniego mikroklimatu wykorzystuje się specjalne systemy nawilżania powietrza dla przemysłu spożywczego. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu, jakie ma utrzymywanie na właściwym poziomie wilgotności powietrza w przemyśle spożywczym oraz przekonajmy się, jakie systemy najlepiej podołają temu zadaniu.

Znaczenie właściwej wilgotności powietrza w przemyśle spożywczym

Woda jest jednym z głównych składników każdego żywego organizmu– znajduje się w mięsie, mleku, warzywach i owocach, a także w powstających z nich przetworach. Zachowanie jej właściwego poziomu we wszystkich produktach spożywczych ma więc kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiedniej trwałości, a także właściwego smaku, konsystencji oraz zapachu, czy co nie mniej ważne, atrakcyjnego dla nabywców wyglądu. Ponieważ woda ma możliwość stosunkowo łatwego parowania, większość produktów żywnościowych musi być przechowywana w pomieszczeniach, gdzie panuje odpowiednia wilgotność.

Kontrolowanie poziomu wilgotności powietrza ma znaczenie dla przeprowadzania procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem żywności. W wielu z nich wymagane jest zachodzenie rozmaitych reakcji chemicznych, które potrzebują ściśle ustalonego zakresu parametrów, jeżeli chodzi o czynniki zewnętrzne, takie jak temperatura czy wilgotność. Dotyczy to m.in. serowarstwa czy produkcji piekarniczo-ciastkarskiej, przerobu warzyw i owoców, ale także mięs oraz wędlin. Nie można również zapominać, że w wielu przypadkach nieodpowiednia wilgotność będzie się wiązała z podwyższonym ryzykiem wysychania, powodującego m.in. spadek wagi, jak również niebezpieczeństwem pojawiania się pleśni i grzybów czy procesów gnicia i rozwoju rozmaitych chorób np. jeśli chodzi o produkty roślinne.

Odpowiednia wilgotność ma duże znaczenie nie tylko dla przechowywania czy dojrzewania poszczególnych produktów, ale także dla procesów związanych z pakowaniem gotowych wyrobów. Gwarantuje możliwość uniknięcia problemów związanych z gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych, a także ogranicza pylenie np. w czasie workowania czy przesypywania niektórych substancji takich jak mąka i różne produkty suszone oraz występujące w postaci sproszkowanej.

Gwarancją utrzymania wymaganego poziomu wilgotności jest jej ciągłe monitorowanie, ale także wykorzystywanie systemów, które ułatwią szybkie i łatwe reagowanie na możliwe odstępstwa od założonego przedziału. Niezawodnym, a przy tym nieskomplikowanym i stosunkowo tanim w eksploatacji jest system nawilżania adiabatycznego, w którym wykorzystuje się mgłę wodną.

Nawilżanie mgłą wodną jest sposobem na utrzymywanie założonej wilgotności powietrza, a także efektywne chłodzenie wnętrza pomieszczeń produkcyjnych i przechowalniczych. Mgła wodna jest tworzona przez rozbijanie cząsteczek wody na znacznie mniejsze, które dzięki swoim rozmiarom nieprzekraczającym 10 mikrometrów i niedużej masie mogą dość długo utrzymywać się w powietrzu. Wolne opadanie małych cząsteczek oznacza z jednej strony zwiększenie wilgotności przy ograniczonym zużyciu wody, ponieważ ilość wody nie musi być szybko zwiększana, a z drugiej wiąże się z tym, że zanim zdążą one opaść na różne powierzchnie – maszyny, przetwarzane produkty czy podłoże – zdąży odparować.

Wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza w  branży spożywczej powinny  być wyposażone w stacje uzdatniania wody, za pomocą której jesteśmy w stanie uzyskać czyste H 2 O.