Wilgotność powietrza

Co oznacza termin “wilgotność powietrza”?

Co oznacza termin „wilgotność powietrza”? Otóż jest to po prostu zawartość pary wodnej w powietrzu. Charakteryzuje się ją przy pomocy kilku parametrów, ale najczęściej stosowane są pojęcia wilgotności względnej oraz wilgotności bezwzględnej. Do pomiaru wilgotności powietrza w życiu codziennym używa się zaś higrometrów, zwanych również wilgotnościomierzami.

ikona wykrzyknik

Wilgotność względna powietrza

Wilgotność względna powietrza (w j.ang. relative humidity) jest to stosunek ilości pary wodnej zawartej w powietrzu do ilości pary wodnej, jaką powietrze jest w stanie utrzymać przy danej temperaturze i ciśnieniu. Jednostką w jakiej jest wyrażona są procenty [%].

Wilgotność bezwzględna powietrza

Wilgotność bezwzględna powietrza (w j.ang. absolute humidity) to z kolei masa pary wodnej zawarta w jednostce objętości powietrza. Jednostką w jakiej się ją wyraża jest gram na metr sześcienny [g/m3].

Zakresy wilgotności powietrza

Zgodnie z polską normą PN-78/B-03421, optymalna wilgotność powietrza w pomieszczeniach, gdzie na stałe przebywają ludzie, powinna mieścić się w zakresie od 40 do 60%, a jej minimalny poziom to 30%. Utrzymanie prawidłowego poziomu wilgotności powietrza w pomieszczeniach służy nie tylko naszemu zdrowiu, ale i otaczającym nas roślinom, zwierzętom oraz przedmiotom użytku codziennego, takim jak: podłogi, meble, ubrania, książki oraz produkty spożywcze.

WILGOTNOŚĆ PONIŻEJ 40%

Wilgotność powietrza poniżej prawidłowego zakresu, czyli poniżej 40%, według meteorologów występuje tylko w klimacie pustynnym. Tak „suche” powietrze wpływa negatywnie na organizm i powoduje u ludzi takie objawy, jak:

 • dyskomfort – nieprzyjemne uczucie suchości w nosie i na ustach, wynikające z wysychania błon śluzowych,
 • specyficzne drapanie w gardle i trudności w oddychaniu,
 • nasilenie się objawów alergii (przy zbyt niskiej wilgotności unosi się w powietrzu masa kurzu i pyłów),
 • zmęczenie, a tym samym zmniejszenie wydajności,
 • osłabienie odporności organizmu.

 

WILGOTNOŚĆ OPTYMALNA 40-60%

Wilgotność powietrza 40-60% to najlepszy dla ludzi oraz cyklu produkcyjnego zakres. Przy odpowiedniej temperaturze i wskazanej wilgotności:

 • czujemy się w pełni sił i jesteśmy bardziej wydajni w pracy,
 • zmniejszają się objawy alergii, poprzez mniejszą ilość pyłów i kurzu w powietrzu,
 • zmniejsza się liczba zachorowań na choroby dróg oddechowych.

 

WILGOTNOŚĆ POWYŻEJ 60%

Wilgotność powyżej 60% to wilgotność zbyt wysoka, która nie sprzyja dobremu samopoczuciu człowieka. Przez ludzi jest odbierana jako powszechnie jako „duszność” czy „parność”. Ma także zły wpływ na materiały i maszyny produkcyjne, ponieważ sprzyja rozwojowi roztoczy i grzybów oraz może być przyczyną zanieczyszczeń mikrobiologicznych, odpadania tynków, gnicia drewna i korozji stali. Tak wysoka wilgotność powoduje także utratę ciepła.

Należy pamiętać, że montując odpowiedni system nawilżania powietrza w firmach, zakładach przemysłowych i innych miejscach pracy można mieć bezpośredni wpływ na wilgotność powietrza. Odpowiednie warunki, jakie uzyskają Państwo dzięki m.in. regularnym przeglądom technicznych oraz pracom serwisowym mogą podwyższyć komfort pracy pracowników, zwiększyć ich wydajność oraz zabezpieczyć cały proces produkcji przed stratami.

Oferujemy Państwu dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań Systemy Nawilżania Powietrza SYNAPO, które pomogą utrzymać właściwą wilgotność powietrza w zakładach:

 • przemysłu drzewnego i meblarskiego,
 • przemysłu poligraficznego i papierniczego,
 • przemysłu chemicznego,
 • przemysłu spożywczego,
 • przemysłu tekstylnego i włókienniczego,
 • oraz wielu innych branż.