PRZEMYSŁ DRZEWNY, MEBLOWY I LAKIERNIE

Obróbka drewna i montaż mebli, a także ich magazynowanie to niektóre z etapów produkcji, na które duży wpływ wywiera wilgotność powietrza.

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który absorbuje i uwalnia wodę w zależności od wilgotności względnej powietrza. W warunkach wysokiej wilgotności, drewno wchłania wilgoć, aż do uzyskania tego samego poziomu otaczającego go powietrza. Natomiast w przeważającej części roku, wilgotność powietrza jest niewystarczająca dla procesów produkcji oraz procesów klejenia i lakierowania.

Systemy nawilżania powietrza SYNAPO pozwalają utrzymać właściwą wilgotność wewnątrz włókien drzewnych i skutecznie zmniejszają wiele problemów jakościowych związanych ze stolarką drewna, zapobiegając:

 • KURCZENIU I WYPACZANIU MATERIAŁU ORAZ LAMINATÓW I PARKIETU
 • OBRZĘKOM I DEFORMACJOM
 • PĘKNIĘCIOM I ROZŁAMOM POWIERZCHNI

Natomiast w lakierni czy pomieszczeniach nakładania klejów producenci wręcz przestrzegają, aby zapewnić odpowiedni poziom wilgotności. Pozwala to zapobiec:

 • ODKLEJAJĄCEMU SIĘ FORNIROWI
 • ROZKLEJANIEM MEBLI ORAZ ŁĄCZEŃ OKIEN CZY DRZWI
 • ZMNIEJSZA PROBLEMY Z PRZYWIERANIEM PODCZAS PRACY NA LAKIERACH WODNYCH
 • ELIMINUJE POWSTAWANIE ZACIEKÓW I PĘCHERZYKÓW
przemysł drzewny
stolarz

Te sytuacje powoduje zbyt niska wilgotność powietrza, która dodatkowo ma wpływ na występujące:

 • PROBLEMY DYFUZJI LAKIERU
 • ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE
 • ZAPYLENIE PYŁEM I KURZEM
 • POSTOJE PRODUKCYJNE
 • MNIEJSZE ZYSKI

KORZYŚCI Z UTRZYMANIA STAŁEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA

 • WYMIAR OBRABIANEGO DREWNA JEST STAŁY, A PROCES PRODUKCYJNY JEST BARDZIEJ EFEKTYWNY
 • REDUKCJA ŁADUNKÓW ELEKTROSTATYCZNYCH, ZAPYLENIA I KURZU
 • WZROST PRĘDKOŚCI I PRZETWARZANIA MATERIAŁU
 • POPRAWA JAKOŚCI POWIERZCHNI WYROBÓW POKRYTYCH EMALIĄ
 • ROZWIĄZUJE PROBLEMY ZE ZBYT SZYBKIM SCHNIĘCIEM, CO NIEKORZYSTNIE WPŁYWA NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI
 • WZROST TRWAŁOŚCI MASZYN I NARZĘDZI ORAZ BRAK POSTOJÓW PRODUKCYJNYCH
 • POPRAWA SAMOPOCZUCIA I ZDROWIA PRACOWNIKÓW ORAZ WZROST RENTOWNOŚCI PRODUKCJI

W efekcie uzyskuje się wyższą jakość produktu, a tym samym wyższy zysk. Zwiększając poziom wilgotności zmniejsza się niebezpieczeństwo wybuchu pyłów i pożaru. Pyły i kurz w powietrzu może być zmniejszony o więcej niż 70%,a w niektórych przypadkach całkowicie wyeliminowany. Ponadto, dodatkową zaletą nawilżania powietrza jest chłodzenie adiabatyczne, które gwarantuje uzyskanie lepszych warunków i środowiska pracy oraz dobre samopoczucie pracowników bardziej efektywnie niż konwencjonalne metody chłodzenia.