PRZEMYSŁ POLIGRAFICZNY I PAPIERNICZY

Produkty na bazie papieru zyskują i tracą wilgoć bardzo szybko. Z tego powodu prawidłowo ustabilizowany poziom wilgotności jest niezbędny do uzyskania doskonałej stałej jakości produktu końcowego. Odpowiedni poziom wilgotności jest bardzo ważny w całym procesie drukowania. Tak samo papier, tektury i inne produkty na bazie celulozy, mają najlepsze właściwości przy temperaturze 20-21°C i wilgotności powietrza w zakresie od 50% do 55%. Ogrzewanie i ciepło wytwarzane przez same maszyny, głównie w miesiącach jesienno-zimowych powoduje krytyczny niski poziom wilgotności w powietrzu, a tym samym poważne powikłania i kłopoty całego procesu produkcyjnego.

Korzyści i zalety dla fabryk papieru oraz drukarni z zastosowania systemu nawilżania powietrza SYNAPO:
• zwiększenie prędkości produkcji,
• eliminacja napięć elektrostatycznych,
• minimalizacja przestojów i ograniczenie strat lub odpadów produkcyjnych,
• redukcja rolowania papieru i deformacji,
• poprawa jakości składowania procesów mechanicznych w odniesieniu do papieru i tektury,
• poprawa elastyczności i stabilności wymiarowej,
• lepsze nanoszenie i mniejsze zużycie farb i lakierów,
• redukcja kurzu i pyłu,
• lepsze warunki klimatyczne otoczenia.

przemysł poligraficzny