PRZEMYSŁ TEKSTYLNY I WŁÓKIENNICZY

przemysł tekstylny

Podobnie jak w wielu innych branżach przemysł tekstylny i włókienniczy mogą uzyskać znaczne korzyści z systemu kontroli środowiska przy pomocy systemu nawilżania powietrza SYNAPO.

Przędze, aż do przekształcenia, muszą zrównoważyć swoją własną wilgotność z wilgotnością zwartą w otaczającym powietrzu. Brak wilgoci w powietrzu jest nieprzyjemnie zauważalna. Nieklimatyzowane fabryki lub z niewłaściwym systemem nawilżania napotykają różne trudności produkcyjne. Najczęściej podczas haftu, tkania i przędzenia z powodu zrywania nici oraz wysokich poziomów ładunków elektrostatycznych.

Amerykański Instytut Technologii Włókienniczych stwierdził, że wełna, poprzez zwiększenie wilgotności powietrza w zakresie od 60% do 70% w czasie jej przechowywania i przetwarzania, wykazuje wzrost swojej elastyczności o 15%, co drastycznie zmniejsza jej pękanie podczas przetwarzania.

Zalety regulacji poziomu wilgotności z systemem nawilżania powietrza SYNAPO:
• zwiększa wytrzymałość na rozciąganie wszystkich włókien naturalnych,
• eliminuje ładunki elektrostatyczne poprawiając obrabialność przędzy i włókien,
• zmniejsza ilość postojów maszyn i przerw produkcyjnych,
• poprawia komfort obszarów roboczych.

WILGOTNOŚĆ I WŁAŚCIWOŚCI PRZĘDZY

Woda jest ważnym elementem wagi przędzy. Około 7% wagi suchej bawełny składa się z wody, a w suchym syntetycznym włóknie, takim jak nylon, jest jej około 2-3%. Natomiast specyficzną wagę wełny tworzy właśnie woda, której jest aż do 18%.

KONTROLA PYŁU

Z systemem nawilżania powietrza jest możliwa redukcja problemu zawieszonych w powietrzu cząstek pyłu. Gdy powietrze jest odpowiednio nawilżone, przędza oraz tak samo kurz i pył absorbują wilgoć. Oznacza to, że ich cząstki zwiększają swój ciężar, co zapobiega ich tak łatwemu rozprzestrzenianiu się.

NAPIĘCIA ELEKTROSTATYCZNE

W przemyśle tekstylnym i włókienniczym wilgotność względna, a więc i odzyskana wilgoć z tekstylnych włókien, odgrywa bardzo ważną rolę w redukcji napięć ładunków elektrostatycznych. Praktycznie wszystkie włókna tekstylne, kiedy są całkowicie suche, mają bardzo wysoką rezystancję elektryczną. Jednakże wzrost wilgotności powietrza powoduje, że włókna wchłaniają wilgoć i ich rezystancja elektryczna zmniejsza się, co w konsekwencji redukuje generowanie ładunków elektrostatycznych.

CHŁODZENIE ADIABATYCZNE

Przemysł tekstylny i włókienniczy może również wykorzystać efekt chłodzenia gwarantowanego przez nasze wysokociśnieniowe systemy nawilżania SYNAPO. Krople mgły wodnej są szybko absorbowane przez powietrze, a ich odparowanie obniża temperaturę latem, co w wyniku jest naturalnym systemem chłodzenia.

ŚRODOWISKO PRACY

Problem suchego powietrza występuje zwłaszcza w miesiącach zimowych, gdy systemy grzewcze są używane w miejscach pracy. Otoczenie wpływa również na nasze dobre samopoczucie i środowisko pracy, a suche powietrze może powodować wiele problemów:

  • suchy nos i oczy, pieczenie podrażnienie, ból,
  • niebezpieczeństwo infekcji (suche nozdrza są bardzo wrażliwe),
  • bóle głowy,
  • zwiększa parowanie rozpuszczalników, farb i klejów,
  • zwiększa stężenie pyłu w powietrzu,
  • zwiększa napięcia elektrostatyczne,
  • wpływa na produkcję, ze względu na częste przestoje w celu powtarzalnych awarii i problemów z produkcyjną,
  • zwiększa stres w pracy.
przemysł włókienniczy

Prawidłowy poziom wilgotności, w przedziale od 55% do 70% RH oferuje lepszą jakość produktu przy minimalnym czasie przestoju i odpadów produkcyjnych, co w rezultacie przekłada się na większą wydajność i efektywność produkcji.