REDUKCJA ZAPACHÓW I ODORU

Systemy nawilżania powietrza, tworzące mgłę wodną, są najlepszym narzędziem do redukcji i kontroli zapachów w dużych pomieszczeniach przemysłowych oraz handlowych.

Mikroskopijne krople wody powstające na jednakowej, dużej wysokości doskonale tłumią nieprzyjemne zapachy, nawet w najtrudniejszych środowiskach produkcyjnych. Kropelki te pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie odparowują bez efektu skraplania, co czyni system bardzo wydajnym i bezpiecznym dla całego procesu produkcyjnego.

Dlatego systemy nawilżania powietrza mogą być wykorzystywane wewnątrz budynków, gdzie występują procesy m.in. utylizacji śmieci, oczyszczania wody, w przemyśle chemicznym, papierniczym, lakierniach oraz rafineriach petrochemicznych.

redukcja zapachów

Korzyści z zastosowania systemu nawilżania powietrza SYNAPO do redukcji zapachów i odoru:

  • poprawa bezpieczeństwa i środowiska pracy,
  • większy komfort dla pracowników i większa ich wydajność,
  • zmniejszenie przestojów produkcyjnych,
  • zwiększenie efektywności produkcji,
  • zmniejszenie ryzyka wybuchu i powstania pożarów.