Utrzymanie stałej wilgotności powietrza jest niezwykle istotne w wielu branżach. Zbyt duża lub zbyt mała wilgotność może doprowadzić do zniszczenia materiałów, maszyn, jak i samego produktu. Jest ona również kluczowa dla wydajność pracowników, którzy w optymalnie nawilżonym powietrzu są wydajniejsi, bardziej kreatywni i zachowują lepszy stan zdrowia.

Przemysł drzewny

Odpowiednie nawilżenie powietrza jest niezwykle ważne chociażby w przemyśle drzewnym i meblarskim. Drewno źle reaguje zarówno na zbyt duże nawilżenie powietrza, jak i na jego suchość. Gdy nie ma zapewnionych optymalnych warunków, może się kurczyć, wypaczać, deformować, pękać i rozwarstwiać. Zagrożony jest cały proces produkcji mebla. W lakierni może odklejać się od niego fornir, mogą się również rozklejać poszczególne elementy mebla, a do tego powstają na nich zacieki i pęcherzyki.

Przemysł papierniczy

Na złą wilgotność powietrza wrażliwy jest też papier (karton, tektura itp.). W nieodpowiednich warunkach może się on rolować czy deformować, staje się mniej elastyczny, a nawet może zmieniać wymiary. Wilgotność ma znaczący wpływ na proces druku – utrzymanie stałej wilgotności powietrza powoduje lepsze nanoszenie i mniejsze zużycie farb.

Rolnictwo i ogrodnictwo

Wilgotność powietrza ma znaczenie również dla roślin i zwierząt. Dzięki odpowiedniemu nawilżeniu powietrza w szklarni staje się ona bardziej wydajna i możliwe jest zapewnienie roślinom optymalnego mikroklimatu w każdym sezonie. Możemy nawet uprawiać rośliny tropikalne. Zamgławianie wpływa pozytywie m.in. na drób – nioski produkują dzięki niemu więcej jaj.

Przemysł elektroniczny

Niska wilgotność powietrza powoduje wzrost napięcia elektrostatycznego. Utrzymanie jej na optymalnym poziomie zapobiega wyładowaniom, a do tego ogranicza gromadzenie się kurzu na elementach.

Przemysł spożywczy

Wiele produktów spożywczych w dużej mierze składa się z wody. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza sprawia, że nie odparowuje ona z nich tak szybko i są świeże przez dłuższy czas. Są także zabezpieczone przez możliwością powstawania kultur bakteryjnych. Żywność utrzymuje swój kolor i smak. Wilgotność powietrza ma kluczowe znaczenie w piwniczkach na wino.  Jej spadek poniżej 65% lub wzrost powyżej 85% może mieć wpływ na jakość wina, a nawet jego zepsucie się.

Utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza jest istotne jeszcze w wielu innych branżach.