Systemy wysokociśnieniowe nawilżania powietrza MHP

 

Oferta firmy SYNAPO obejmuje systemy wysokociśnieniowego nawilżania powietrza MHP. Każdy system wyposażony jest w zestaw filtrujący, którego zadaniem jest oczyszczanie mechanicznie doprowadzonej wody w taki sposób, by nie powodować zbyt szybkiego zużycia dysz, urządzeń oraz instalacji. Dodatkową filtrację, oczyszczanie i zmiękczenie wody można uzyskać dzięki zastosowaniu stacji zmiękczania i przemysłowego uzdatniania wody działającej na zasadzie odwróconej osmozy..

Następnie poprzez zestaw pompujący, składający się m.in. z ekonomicznej, niezawodnej i przeznaczonej do pracy z systemami nawilżania powietrza pompy wysokociśnieniowej wielotłokowej, woda tłoczona jest do instalacji pod wysokim ciśnieniem i rozprowadzana do dysz zamontowanych w każdym z nawilżaczy. Wydostając się z dysz mgłowych do powietrza, uzyskuje już postać aerozolu – stosowanego także w systemach niskociśnieniowych chłodzenia mgłą wodną. Czujniki wilgotności przesyłają zaś pełen odczyt do sterownika w szafie sterowniczej.

Szafa sterująca pracuje w pełni automatycznie, dzięki sterownikowi, który włącza lub wyłącza cały system nawilżania powietrza, w zależności od ustawień poziomu wilgotności zadanych przez użytkownika. Pozwala to użytkownikowi na pełną kontrolę procesem nawilżania i utrzymania stałej wilgotności powietrza.

Produkujemy różne rodzaje nawilżaczy SYNAPO. W zależności od potrzeb, rodzaju i usytuowania maszyn oraz wysokości pomieszczenia, w którym mają być zastosowane, oferujemy Państwu m.in.:

 

  • nawilżacz liniowy Snake,
  • nawilżacz dwudyszowy Prime,
  • nawilżacz czterodyszowy Optimus.