Chłodzenie adiabatyczne

Wiele obiektów przemysłowych posiada złożone instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne, które mają na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy. W niektórych zakładach, przede wszystkim tych, w których występują duże zyski ciepła, efektywność tych układów okazuje się być niewystarczająca. Rozwiązaniem tej sytuacji może okazać się zastosowanie chłodzenia adiabatycznego, które, choć znacznie mniej skomplikowane niż wspomniane instalacje, umożliwia osiągnięcie odczuwalnych efektów chłodzenia.

Na czym polega chłodzenie adiabatyczne?

Chłodzenie adiabatyczne, zwane inaczej chłodzeniem wyparnym, to proces, w którym do chłodzenia powietrza wykorzystywane jest ciepło parowania wody. W podstawowej formie – w postaci mokrych zasłon wywieszanych w wejściach domów – było wykorzystywane już w starożytności. Współcześnie wykorzystywane systemy chłodzenia adiabatycznego działają na zasadzie pobierania powietrza z zewnątrz, a następnie schładzania go za pomocą czynnika chłodzącego, czyli wody, wskutek naturalnych procesów parowania i konwekcji. W wyniku ruchu powietrza dochodzi do wzrostu powierzchni parowania, co wpływa na obniżenie odczuwanej temperatury w pomieszczeniu.

Zalety systemu chłodzenia adiabatycznego

System chłodzenia adiabatycznego jest wydajny, energooszczędny i przyjazny dla środowiska naturalnego. Po odpowiednim rozplanowaniu jest w stanie absorbować ciepło ze wszystkich odkrytych powierzchni, co pozwala na zmniejszenie promieniowania cieplnego od urządzeń. Wykorzystanie chłodzenia adiabatycznego umożliwia także obniżenie stężenia zanieczyszczeń zawartych w powietrzu. Podsumowując, dzięki niskim kosztom użytkowym oraz łatwej eksploatacji system chłodzenia adiabatycznego może zostać uznany za dobrą alternatywę dla skomplikowanych instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych.