Przegląd techniczny i serwis

Firma SYNAPO Systemy Nawilżania Powietrza zapewnia przeglądy techniczne oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny nie tylko swoich systemów, ale także systemów innych producentów.

Dzięki przeglądom technicznym:

  • przedłużamy żywotność systemu,
  • gwarantujemy bezawaryjną pracę systemu,
  • zapewniamy ciągłość produkcyjną.

Oferujemy, na potrzeby klientów, jednorazowe przeglądy techniczne i serwisy bez konieczności zawierania umów terminowych oraz stałe umowy serwisowe.

Stałe umowy serwisowe gwarantują klientowi przegląd techniczny i serwis wszystkich elementów systemu nawilżania powietrza, a także wydłużenie gwarancji. Dzięki takiej umowie klient nie musi pamiętać o konieczności przeglądu systemu – my pamiętamy o terminach, przyjeżdżamy i przeprowadzamy niezbędne prace. Dodatkowo na wszystkie części eksploatacyjne udzielamy stałego rabatu.