PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, WINIARSKI I TYTONIOWY

Przemysł spożywczy

Przetwory rybne, mięso, wędliny, sery oraz warzywa i owoce w dużej mierze składają się z wody. Dlatego niezwykle istotne są odpowiednie warunki ich przechowywania oraz przetwarzania.

System nawilżania powietrza SYNAPO pozwala utrzymać optymalny poziom wilgotności powietrza i blokuje proces odwadniania produktów, dzięki czemu zachowują one dłużej swoją świeżość i właściwości odżywcze. Utrata świeżości następuje głównie ze względu na szybkie odwodnienie produktu, czyli na skutek odparowania wody, co związane jest z różnicą między jej zawartością np. w warzywach i w otoczeniu.

owoce na targu

Za pomocą systemu nawilżania powietrza, czyli tworzenia mgły, przywraca się stopień wilgotności powietrza do optymalnej wartości, co ma wpływ na blokowanie procesu odwadniania. Dodatkowo, system zmniejsza temperaturę i chłodzi produkty.

Korzyści płynące z zastosowania systemu nawilżania powietrza w przemyśle spożywczym to przede wszystkim:

 • poprawa jakości przechowywanych warzyw, owoców, pieczywa, mięsa,
 • zapewnia stały poziom wilgotności powietrza w przedziale od 45% do 55%,
 • zabezpiecza przed możliwością powstawania kultur bakteryjnych,
 • zapobieganie utraty wagi produktów,
 • zapewnia stabilność bukietu zapachowego produktów żywnościowych,
 • utrzymuje kolor mięsa (bez dodawania azotanów) w szafach zamrażalniczych i chłodniczych.

System nawilżania powietrza w przemyśle spożywczym może być montowany m.in. w:

 • magazynach przechowywania żywności,
 • magazynach przechowywania owoców i warzyw,
 • lodówkach i chłodniach do przechowywania ryb, mięs, nabiału,
 • sklepach i marketach, na działach warzyw i owoców oraz mięs, ryb i nabiału.

Przemysł winiarski

System nawilżania powietrza SYNAPO można zastosować z ogromnym powodzeniem do utrzymania właściwej wilgotności powietrza oraz temperatury w piwnicach, w których przechowuje się wyroby winiarskie.

Piwnice w pewnych okresach nie osiągają odpowiedniego poziomu wilgotności co może wywoływać wiele problemów. Niski poziom wilgotności jest głównym czynnikiem, który powoduje naturalne odparowanie wina, a w konsekwencji utratę jego jakości. Ponadto wilgotność powietrza ma także wpływ na drewniane beczki, w których przechowuje się wino, co może także znaczącą wpłynąć na obniżenie jego jakości.

wina

Optymalny poziom wilgotności w piwnicach, w których przechowuje się wino to zakres od 65% do 85%. Jeżeli wilgotność spadnie poniżej 65% zwiększa się bardzo ryzyko odwodnienia beczek. Natomiast przy wilgotności przekraczającej 85% mogą rozwijać się grzyby i pleśnie. Optymalny poziom wilgotności powietrza między 80% a 85% pozwala znacznie zmniejszyć „utratę wina”.

System nawilżania powietrza SYNAPO pozwala w sposób bardzo ekonomiczny rozwiązać wszystkie te problemy w piwnicach winiarskich, regulując wilgotność oraz utrzymując odpowiednia temperaturę.

Korzyści z zastosowania systemu nawilżania powietrza SYNAPO w piwnicach winiarskich:

 • zwiększenie ogólnej wydajności winiarni,
 • stały poziom wilgotności powietrza,
 • eliminacja procesu odwodnienia drewnianych beczek do przechowywania wina,
 • zapobieganie parowaniu wina,
 • utrzymywanie właściwej, stałej temperatury powietrza w piwnicach.

Przemysł tytoniowy

Podobnie jak w wielu innych branżach, tak i w przemyśle tytoniowym można zyskać znaczne korzyści z zastosowania systemu nawilżania powietrza.

Tytoń i papier są materiałami higroskopijnymi, tracą wilgoć, gdy powietrze jest zbyt suche. Suche powietrze obniża właściwości tytoniu powodując jego kurczenie, kruchość oraz utratę masy. Poziom wilgotności powietrza ma ogromne znaczenie i wpływ na produkcję papierosów i wyrobów tytoniowych. Optymalne warunki środowiskowe wymagane dla poszczególnych etapów przetwarzania tytoniu to temperatura między 20 a 24°C oraz wilgotność powietrza na poziomie od 55 do 75 %. Zalecane warunki przechowywania to około 24°C i wilgotność na poziomie od 70 do 75%.
Tytoń reaguje zaledwie w ciągu kilku godzin na zmiany poziomu wilgoci i temperatury, co wymaga niezawodnego systemu nawilżania powietrza.

Odpowiednie warunki przechowywania liści tytoniu po zbiorze mają ogromne znaczenie i wpływ na jakość produktu końcowego oraz chronią przed stratami ekonomicznymi. System nawilżania powietrza SYNAPO utrzymuje optymalny i jednorodny poziom wilgotności, dzięki czemu poprawia się ostateczna jakość produktów i zapewniona jest optymalna wydajności produkcji.
Poziom wilgotności na poziomie od 55% do 75% jest gwarantem lepszej jakości produktów tytoniowych. Ponadto stały poziom wilgotności powietrza zmniejsza ryzyko strat produkcyjnych.

Zalety stosowania systemu nawilżania powietrza w przemyśle tytoniowym:

 • stały poziom wilgotności powietrza,
 • zapobieganie odwodnieniu liści,
 • liście nie tracą elastyczność, dzięki czemu ich przetwarzanie jest łatwiejsze i szybsze,
 • zmniejszenie strat produkcyjnych,
 • zmniejszenie lub brak zacięć papieru na maszynach do produkcji papierosów.
przemysł tytoniowy