REDUKCJA ZAPYLENIA I KURZU

System nawilżania powietrza jest bardzo skutecznym rozwiązaniem do filtracji powietrza w przypadku powstawania dużego zapylenia w procesie produkcji. Systemy te, ze względu na wykorzystanie mgły wodnej wytwarzanej pod wysokim ciśnieniem, są najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla małych i dużych powierzchni, do tłumienia generowanego w procesie produkcji zapylenia i kurzu.

Systemy zamgławiania wytwarzają kropelki wody o przeciętnej średnicy od 5 do 10 mikronów, które mając zdolność do wychwytywania w powietrzu i tłumienia mniejszych cząstek, np. zawieszonych w powietrzu cząstek kurzu, które zwiększając swoją wagę opadają na podłogę.

System nawilżania powietrza SYNAPO jest prosty w montażu, w przeciwieństwie do niektórych innych technologii kontroli pyłu, które często wymagają modernizacji zakładów produkcyjnych, a w konsekwencji generują wysoki koszt ich zastosowania.

System nawilżania powietrza SYNAPO sprawdza się w jednostkach malarskich, kamieniołomach, kopalniach, miejscach przeładunku i rozładunku, w tłumieniu pyłu wytwarzanego przez huty, fabryki cementu, składy węglowe, zakłady utylizacji i przetwarzania odpadów.

Korzyści z zastosowania systemu nawilżania powietrza SYNAPO do redukcji zapylenia i kurzu:

  • poprawa środowiska pracy,
  • większa wydajność pracowników,
  • zmniejszenie przestojów produkcyjnych,
  • zwiększenie efektywności produkcji,
  • zmniejszenie ryzyka wybuchu i powstania pożarów
uśmiechnięty pracownik