Uzdatnianie wody

Wiele miejsc boryka się z poważnym problemem z jakością podłączonej wody. W szeregu zakładów z branży spożywczej, farmaceutycznej czy elektronicznej odpowiednio oczyszczona i zmiękczona woda jest koniecznością, bez której procesy produkcyjne w ogóle nie mogą mieć miejsca. W celu uzyskania wody o odpowiednich parametrach stosuje się proces zwany uzdatnianiem wody, pozwalający usunąć z niej wszelkie niepożądane substancje. Proces uzdatniania wody składa się z kilku faz, spośród których wyróżnić można dwie najważniejsze: zmiękczanie oraz filtrowanie.

Zmiękczanie wody

Procesy produkcyjne w wielu zakładach przemysłowych wymagają odpowiednio miękkiej wody, co wymaga wcześniejszego jej zmiękczenia. Najbardziej zauważalną oznaką twardej wody są uciążliwe i trudne do usunięcia osady kamienne. W procesie zmiękczania wody jony wapnia i magnezu, które odpowiedzialne są za twardość wody, wymieniane są na jony sodu, które dobrze rozpuszczają się w wodzie.

Filtrowanie wody

W wodzie znajduje się wiele niepożądanych substancji, zanieczyszczeń bakteryjnych oraz mechanicznych. Procesem, który pozwala na ich odseparowanie, jest filtrowanie.

Do filtrowania wody wykorzystywane są:

  • filtry mechaniczne, zapobiegające dostawaniu się do wody nierozpuszczonych elementów, na przykład z instalacji;
  • filtry z węglem aktywnym, mające za zadanie usuwać z wody chlor, odczuwalnie poprawiając jej smak i zapach;
  • filtry mikrobiologiczne oraz uważane za najdoskonalsze sposoby filtracji systemy odwróconej osmozy, usuwające z wody m.in. wirusy, cysty, alergeny i ołów.

Korzyści z uzdatnionej wody

Korzyści z uzdatnionej wody są widoczne zarówno w gospodarstwach domowych, jak i zakładach przemysłowych. Uzdatniona woda chroni rury przed osadzaniem się w nich kamienia, który zmniejsza przepływ i ciśnienie wody, powodując tym samym wzrost zużycia energii nawet o 10%. Pozwala także zapobiec niszczeniu uszczelek armatury oraz jej korodowaniu. Dzięki zastosowaniu odpowiednich filtrów węglowych woda pitna będzie charakteryzować się ładniejszą barwą oraz lepszymi walorami smakowymi.