PRZEMYSŁ ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Procesy technologiczne w przemyśle elektronicznym są szczególnie wrażliwe na napięcia elektrostatyczne. Niski poziom wilgotności powietrza powoduje wzrost napięcia elektrostatycznego. Przy wilgotności na poziomie 55% przewodnictwo na powierzchniach materiałów i w powietrzu jest dostateczne, aby zapobiec wyładowaniom. Wysokie napięcie elektrostatyczne przyciąga do siebie kurz, przy czym utrzymanie odpowiedniej wilgotności zapobiega gromadzeniu się go na elementach. Zastosowanie instalacji automatycznej regulacji wilgotności powietrza zabezpiecza produkowane wyroby przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Ochrona przed ESD to system zapewniający bezpieczeństwo elementom elektronicznym wrażliwym na wyładowania elektrostatyczne. Podczas kontaktu elementów, wykonanych z różnych materiałów, powstają ładunki elektrostatyczne. Przepływ ładunków pomiędzy przedmiotami o różnych potencjałach nazywa się rozładowaniem elektrostatycznym ESD (Electro-Static Discarge).

ochrona przed ESD, przemysł elektroniczny

Jednym z najistotniejszych czynników w ochronie ESD jest wilgotność powietrza. Wilgotności powietrza poniżej 30% sprzyja gromadzeniu ładunków elektrycznych na powierzchni izolatorów. W takich przypadkach stosuje się system nawilżania powietrza. Wyższa wilgotność powietrza powoduje powierzchnię na tyle przewodzącą, że nie dochodzi do niebezpiecznego gromadzenia się ładunków elektrycznych. Stosuje się go również w przypadku, gdy nie jest możliwe zastosowanie uziemienia, poprzez system odpowiedniego okablowania lub gdy to okablowanie uniemożliwia bądź znacząco utrudnia pracę.