System filtracji na zasadzie odwróconej osmozy (RO) jest zaawansowaną technologią stosowaną do oczyszczania wody, w wyniku której woda jest przefiltrowywana przez membranę półprzepuszczalną, usuwając z niej zanieczyszczenia. Proces odwróconej osmozy odbywa się w kilku etapach, o których przeczytasz poniżej.

Filtracja krok po kroku

Woda zasilająca system RO przechodzi przez kilka etapów wstępnego oczyszczania, takich jak sita lub filtry zatrzymujące większe cząstki, w tym piasek, osady, rdzę i inne zanieczyszczenia mechaniczne. Ten etap chroni membranę przed uszkodzeniami i zapewnia, żeby nie doszły do niej większe cząstki. Woda zasilająca jest następnie przepuszczana przez membranę półprzepuszczalną. Ma ona bardzo małe pory, które pozwalają jedynie na odseparowanie cząsteczek o bardzo małej wielkości, takich jak cząsteczki wody. Cząsteczki zanieczyszczeń, np. sole mineralne, metale ciężkie, pestycydy, mikroorganizmy, związki chemiczne, wirusy i inne substancje organiczne, nie są w stanie przejść przez membranę i są zatrzymywane.

Dalsze etapy filtracji wody na zasadzie odwróconej osmozy

Cząsteczki zanieczyszczeń, które nie przeszły przez membranę, tworzą skoncentrowany strumień odpadowy. Ten strumień jest odprowadzany z systemu, aby utrzymać czystość membrany i zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń. Następnie woda, która przeszła przez membranę, jest oczyszczona i gromadzona w odpowiednim zbiorniku. Od tego momentu jest gotowa do wykorzystania. Proces odwróconej osmozy jest skuteczną metodą oczyszczania wody, ponieważ membrana półprzepuszczalna działa jako bardzo skuteczna bariera dla zanieczyszczeń. Oferując systemy nawilżania powietrza, przypominamy, że systemy RO mogą być stosowane zarówno w większych instalacjach, takich jak oczyszczanie wody pitnej na skalę miejską, jak i w mniejszych systemach do oczyszczania wody w gospodarstwach domowych lub komercyjnych.