Suche powietrze może negatywnie wpływać na zdrowie, co da się zauważyć przez pojawienie się różnych negatywnych symptomów. Dodatkowo wiele miejsc pracy generuje wprowadzane do powietrza drobinki w postaci kurzu czy pyłów, które następnie są wdychane przez pracowników. Jakość powietrza, a co za tym idzie także komfort pracy, można poprawić za pomocą odpowiedniego systemu nawilżania.

Wpływ suchego powietrza na zdrowie

Wilgotność powietrza w zakładach pracy powinna mieścić się w zakresie 40-60%. Powietrze poniżej tego przedziału osłabia organizm, powoduje zmęczenie, stwarza dyskomfort poprzez uczucie suchości w nosie i ustach, pieczenie w oczach, trudności przy oddychaniu, a do tego może prowadzić do groźnych powikłań.

Suchość powietrza może wynikać z niewłaściwej klimatyzacji, wzmożonego działania grzejników, ciepła generowanego przez urządzenia czy wszechobecnego kurzu. Wiele miejsc pracy nie posiada okien, przez co dostęp do świeżego powietrza jest mocno ograniczony. Z kolei pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom stanowiska, które są przede wszystkim bezpieczne dla zdrowia.

Sposoby na nawilżenie powietrza

Jakość powietrza można poprawić poprzez montaż systemu nawilżania powietrza, który będzie dopasowany do warunków danego zakładu pracy.

Systemy wysokociśnieniowego nawilżania powietrza wyposażone są w zestaw pompujący, który tłoczy wodę do instalacji i rozprowadza ją do dysz zamontowanych w nawilżaczach. Wydostająca się z dysz woda ma postać aerozolu (mgły wodnej). Operator ma pełną kontrolę nad pracą systemu i utrzymywanym poziomem wilgotności powietrza. Zadany poziom wilgotności można zmieniać za pomocą sterownika umieszczonego w szafie sterującej. Filtrację, oczyszczanie i zmiękczanie wody uzyskuje się przez zastosowanie stacji zmiękczania i przemysłowego uzdatniania wody, które szczególnie są zalecane w branży  poligraficznej, spożywczej, farmaceutycznej i elektronicznej.

Nawilżanie zmniejsza ilość kurzu i pyłów unoszących się w powietrzu, a także redukuje powstawanie wyładowań elektrostatycznych. Wysoka jakość powietrza wpływa na komfort pracowników, co przekłada się na ich wydajność. Jednak odpowiedni poziom wilgoci w wielu branżach jest także pożądany ze względu na utrzymanie rygorów technologicznych i jakościowych przy produkcji wybranych materiałów, co pozwala obniżyć straty produkcyjne.