Zapylenie w stolarni to zjawisko naturalne, występujące na skutek procesów obróbki drewna. Długotrwała obecność w powietrzu szkodliwych pyłów emitowanych przez urządzenia stolarskie może wpływać nie tylko na żywotność maszyn, ale także na zdrowie pracowników. Z tego powodu wdraża się różne metody redukcji zapylenia, a jednym z najskuteczniejszych jest nawilżanie powietrza.

Szkodliwe pyły w warunkach odpowiedniego nawilżenia otaczane są mikrocząsteczkami wody, w wyniku czego zwiększa się ich ciężar i opadają na podłogę. Woda skutecznie wiąże nawet najdrobniejsze frakcje kurzu i pyłu, które są szczególnie groźne i trudne do wyeliminowania. Atomizowana woda odparowuje i wypiera tlen z chronionej strefy.

Nawilżanie powietrza w stolarni

Przemysłowe nawilżacze powietrza pozawalają zredukować nawet 70% zapylenia. Systemy wysokociśnieniowe emitują mgłę wodną, która dystrybuowana jest za pośrednictwem dysz. Możliwe jest także kierowanie zraszacza w konkretne miejsce. Pojedyncze krople mają wielkość od 5 do 10 mikronów. Odpylanie mgłowe jest bardzo wydajne – cząsteczki wody w formie aerozolu szybko rozpraszają się po hali. W stolarniach mogą być także stosowane kurtyny, dzięki którym można wydzielać strefy. Nawilżanie powietrza w przemyśle drzewnym pozwalają na utrzymanie wybranego poziomu wilgotności dzięki systemom czujników i sterowników, które regulują pracę instalacji.

Przy redukcji zapylenia kluczowe jest dobranie wielkości kropli do rodzaju zanieczyszczeń, a najlepsze efekty można uzyskać poprzez mniejsze i bardziej rozproszone cząstki wody. Odpowiednio wyprofilowane dysze zapewniają nie tylko właściwą dyspersję kropel, ale także właściwy kąt ich padania. Nie bez znaczenia pozostaje miejsce montażu nawilżacza – mgła wodna powinna być równomiernie rozprowadzana po całej hali.