Jakość powietrza decyduje o komforcie, jaki wiąże się z przebywaniem w pomieszczeniach zamkniętych, wpływa także na stan znajdujących się w nich materiałów, a nierzadko przesądza o możliwości wykonywania procesów technologicznych. Jednym z istotniejszych parametrów okazuje się wilgotność, a stosowanie efektywnych systemów nawilżania powietrza będzie konieczne w wielu branżach od rolnictwa i upraw pod osłonami po produkcję i przetwarzanie żywności. Przyjrzyjmy się bliżej kwestiom wilgotności powietrza i sprawdźmy, jakie jej poziomy uważa się za optymalne.

Wilgotność powietrza – co to takiego?

Wilgotność powietrza to oznaczenie ilości pary wodnej, która się w nim znajduje. Może być określana jako wilgotność bezwzględna, a więc przez podanie stosunku masy pary wodnej do objętości powietrza, lecz bardziej użyteczna w praktyce jest wilgotność względna. W tym przypadku mamy do czynienia z procentowym określeniem ilości pary wodnej znajdującej się w powietrzu w porównaniu z jej maksymalną zawartością przy danym ciśnieniu i temperaturze oznaczającej wilgotność 100%.

Jaka jest optymalna wilgotność powietrza?

Optymalna wilgotność powietrza zależy od przyjętych w konkretnym przypadku kryteriów. Dla dobrego samopoczucia człowiek powinien przebywać w wilgotności między 40 a 60%. Może ona być nieco niższa, jeśli temperatura otoczenia jest wysoka oraz odrobinę wyższa, gdy jest chłodniej. W zastosowaniach przemysłowych pożądany poziom wilgotności jest ściśle uzależniony od przeprowadzanych procesów technologicznych. Przy suszeniu musi ona być bardzo mała, nawet na poziomie 30% lub niższym. Przy niektórych uprawach powinna natomiast przekraczać 85%

Jak regulować wilgotność?

Sposobem na uzyskanie potrzebnego poziomu wilgotności względnej jest zastosowanie odpowiedniego systemu nawilżania. Najlepsze efekty przynosi montaż urządzeń wytwarzających mgłę wodną. Powstaje ona przez rozbijanie wody za pomocą systemu dysz na krople o bardzo niewielkich rozmiarach, które z uwagi na swoją małą masę przez długi czas utrzymują się w powietrzu.