Przyrost liczby ludności, intensywny rozwój przemysłu oraz nieodpowiednie gospodarowanie odpadami powodują coraz większe zanieczyszczenie wód. Niestety, może to prowadzić do poważnych chorób i problemów zdrowotnych, zwłaszcza w miejscach o słabej infrastrukturze sanitarno-higienicznej.

Chemiczne substancje w wodzie

Zanieczyszczenia chemiczne to jedne z najbardziej niebezpiecznych związków obecnych w wodzie. Należą do nich metaloorganiczne związki rtęci, ołowiu czy kadmu, które mogą prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego, nerek i kości. Wody pitne często zawierają również pestycydy, nawozy sztuczne oraz pozostałości leków, które mogą zaburzać równowagę biologiczną organizmu. Ponadto, nieprawidłowo oczyszczane ścieki przemysłowe wprowadzają do wód substancje kancerogenne oraz toksyczne metale ciężkie.

Mikrobakterie i pasożyty

Ścieki miejskie i przemysłowe wprowadzają do wód bakterie chorobotwórcze, wirusy oraz pasożyty, których obecność prowadzi do rozwoju chorób zakaźnych. Szczególnie niebezpieczne są zarodźce pierwotniaków, takich jak cryptosporidium czy giardia, które wywołują poważne schorzenia przewodu pokarmowego. Woda zanieczyszczona mikroorganizmami stwarza ryzyko zatrucia pokarmowego, a nawet groźnych infekcji układu oddechowego.

Związki azotowe w wodzie

Woda zanieczyszczona związkami azotowymi (amoniak, azotyny, azotany) stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Związki te przedostają się do wód gruntowych i powierzchniowych głównie z nawozów stosowanych w rolnictwie oraz ze ścieków komunalnych. Narażenie na wysokie stężenia tych substancji może prowadzić do methemoglobinacji, czyli zaburzeń transportu tlenu przez krew oraz uszkodzenia nerek czy wątroby.

Jak zapobiec zagrożeniu zanieczyszczenia wodnego – firma Synapo

Polska firma Synapo oferuje nowoczesne i ekonomiczne systemy nawilżania powietrza, które są wyposażane w stacje uzdatniania wody. Dzięki tej technologii, przemysłowe systemy nawilżania powietrza  firmy Synapo zapewniają nie tylko odpowiednią wilgotność, ale również czystą i zdrową wodę bez zanieczyszczeń. Używając zaawansowanych systemów filtracji (stacji demineralizacji wody), urządzenia usuwają toksyczne substancje chemiczne, mikroorganizmy i pasożyty, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.