Produkcja niektórych materiałów, utylizacja odpadów oraz oczyszczanie wody w przemyśle chemicznym, papierniczym, lakierniach i rafineriach petrochemicznych generuje nieprzyjemne zapachy, które w dużym stężeniu mogą być groźne dla zdrowia. Jeśli tego typu procesy odbywają się w zamkniętych przestrzeniach, właściciele hal i zakładów muszą zadbać o systemy, które będą je redukować.

Problemy z pozbyciem się zapachów

„Zapachy” przemysłowe w dużym stężeniu mogą być szkodliwe dla zdrowia. Ich odczuwanie jest indywidualne i u różnych osób wywołuje inne reakcje. Silny odór może być uciążliwy zarówno dla pracowników, jak i mieszkańców okolicznych terenów. Brak kontroli nad odorem prowadzi do konfliktów między „sąsiadami”, które często kończą się w sądzie. Do tego dochodzi brak ujednolicenia prawa w tym zakresie. Istotnymi dokumentami są tylko „Kodeks Przeciwdziałania Uciążliwości Zapachowej” z 2016 roku oraz „Lista substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej”. Co więcej, Komisja Europejska nie przygotowała jednolitego prawodawstwa w formie dyrektywy lub wytycznych ze względu na szeroką tematykę problemu i jego lokalny charakter. W niektórych przypadkach można przeprowadzić interwencję w proces technologiczny, by wyeliminować źródła odoru. Przeważnie jednak jest to niemożliwe lub wiąże się z dużymi stratami. Skutecznym i wydajnym sposobem jest montaż odpowiedniej instalacji.

Rodzaje usuwania zapachów i odorów

Uciążliwość zapachową można podzielić pod względem intensywności emisji. Emitory punktowe zmniejsza się poprzez spalanie, absorpcję, biofiltrację, biopłuczki, ozonowanie lub metody mieszane. Przeważnie oznacza to hermetyzację układu. Emitory powierzchniowe bez możliwości hermetyzacji układu zmniejsza się za pomocą maskowania lub zamgławiania. Najlepszym narzędziem zarówno do kontroli, jak i redukcji zapachów i odorów w dużych pomieszczeniach przemysłowych i handlowych są systemy nawilżania powietrza wytwarzające mgłę wodną. Stosuje się je przede wszystkim do utrzymania stałej wilgotności powietrza, obniżenia temperatury oraz zmniejszenia zapylenia w zamkniętych zakładach, których systemy wentylacyjne nie radzą sobie z utrzymaniem odpowiednich parametrów. Mikroskopijne krople wody, powstające na jednakowej i odpowiednio dużej wysokości pochłaniają nieprzyjemne zapachy, nawet w bardzo trudnych środowiskach produkcyjnych. Mgła wodna pozostaje zawieszona w powietrzu, po czym jest odparowywana bez efektu skraplania. Proces wytwarzania mgły jest bezpieczny dla działań produkcyjnych. Mniejsza ilość zanieczyszczeń minimalizuje ryzyko powstania wybuchu lub pożaru. Wpływa także na komfort pracowników, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa i polepszeniem wydajności działań produkcyjnych.