Utrzymanie właściwej wilgotności powietrza jest kluczowe w wielu branżach związanych z produkcją czy magazynowaniem wrażliwych na warunki zewnętrzne towarów. Pozwala to m.in. na redukcję zapylenia, efektywne zmniejszanie temperatury, a także ułatwia walkę z nieprzyjemnymi zapachami. Nawilżanie powietrza jest również istotne w rolnictwie przy uprawach prowadzonych pod osłonami, a także przy przechowywaniu płodów rolnych, warzyw i owoców. Kluczem do uzyskania właściwych parametrów jest zastosowanie prawidłowo dobranego systemu nawilżania powietrza. Przekonajmy się, z jakich elementów składają się tego rodzaju instalacje i sprawdźmy, w jaki sposób należy je montować.

Budowa systemów nawilżania

Najskuteczniejszą metodą nawilżania powietrza jest tworzenie mgły wodnej, składającej się z zawieszonych w nim kropelek o małych rozmiarach, dzięki czemu przez długi czas nie opadają one na podłoże, a jednocześnie są w stanie wychwytywać i wiązać cząsteczki pyłów czy substancji będących przyczyną nieprzyjemnych zapachów. Aparatura niezbędna do stworzenia i rozprowadzenia mgły wodnej składa się z przewodów łączących źródło wody z dyszami o budowie pozwalającej na rozbijanie strumienia wody. Ponadto system wysokociśnieniowy składa się z zestawu pompująco-filtrującego, szafy sterującej oraz higrometrów sprawdzających poziom wilgotności wewnątrz pomieszczeń.

Co wiąże się z montażem systemu nawilżania?

Instalowanie wysokociśnieniowego systemu nawilżania powietrza to przede wszystkim dobór wydajności do kubatury oraz prawidłowe rozplanowanie położenia dysz, tak by były one w stanie nawilżyć całą przestrzeń.

Wysokociśnieniowe systemy nawilżania powietrza mogą zostać rozbudowane o stację zmiękczania bądź stację demineralizacji wody, w zależności od jakości wody.