Drewno jest materiałem, które bez odpowiedniej ilości wilgoci ulega wypaczeniom oraz zniekształceniom i staje się podatne na pękanie. Dlatego należy zwracać uwagę, by nie przebywało w pomieszczeniach o bardzo suchym powietrzu. Pomiędzy wilgotnością powietrza a stopniem nawodnienia drewna istnieje zależność. Drewno jako materiał higroskopijny natychmiastowo reaguje na wahania w wilgotności powietrza. Stopień nawodnienia drewna stanowi istotny czynnik pracy z nim, pozwala określić m.in. jego wytrzymałość mechaniczną.

Wpływ nawilżania powietrza na produkcję w przemyśle

Zastosowanie odpowiednich systemów nawilżających w branży drzewnej ma bardzo duże znaczenie. Pozwalają one na wzrost wydajności i poprawę jakości produkcji, przy znacznym zmniejszeniu liczby odpadów, które pochodzą z surowca nie nadającego się do dalszego przetwarzania. Systemy te są także istotne w zakładach przemysłu meblarskiego oraz lakierniczego. Wilgotność powietrza wpływa na lepsze przywieranie lakieru oraz kleju. Dzięki temu schnięcie odbywa się równomiernie, co wpływa na bardziej estetyczny wygląd powierzchni drewna. Przy zastosowaniu odpowiedniej temperatury oraz wilgotności można wpłynąć dodatnio na wydajność całej produkcji.

Bezpieczeństwo pracowników

Nawilżanie powietrza wpływa na ilość opadającego pyłu, który może oddziaływać na zdrowie pracowników. Systemy nawilżania powietrza pozwalają również zmniejszyć poziom napięcia oraz elektryczności statycznej, przeciwdziałają wyładowaniom elektrycznym oraz wybuchom pożarów. Systemy te posiadają odpowiedni monitoring, umożliwiający regulację wilgotności, która wpływa na temperaturę środowiska pracy. Mogą one zatem istotnie poprawić zarówno wydajność produkcji jak i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników