W przemyśle tekstylnym i włókienniczym poziom nawilżenia powietrza to istotny czynnik wpływający na wydajność produkcji, właściwości materiałów, sprawne działanie maszyn oraz środowisko przyjazne pracownikom. Wdrożenie sprawnego i niezawodnego systemu nawilżania powietrza dla zakładów tekstylnych i włókienniczych ma kluczowe znaczenie na każdym etapie produkcji.

Dlaczego optymalne nawilżanie powietrza jest tak ważne?

Przędze i tkaniny są bardzo wrażliwe na poziom wilgotności w powietrzu. Szkodliwe jest zarówno zbyt suche, jak i nazbyt wilgotne powietrze. Włókna materiałów mogą stawać się kruche i łamliwe. Tkaniny tracą swoją wytrzymałość na zrywanie, właściwości elastyczne, kurczą się, stają się zbyt rozciągnięte wzdłużnie lub skośnie. Materiał jest trudny w obróbce. Dodatkowo wyładowania statyczne również przyczyniają się do problemów w produkcji. To wszystko może mieć bezpośredni wpływ na wartość półproduktów i produktów, obniżać wydajność produkcyjną, a nawet prowadzić do poważnych strat materiałów.

Nieodpowiednia wilgotność powietrza negatywnie oddziałuje też na maszyny i urządzenia wykorzystywane w zakładzie. Wzrasta też poziom zapylenia oraz ryzyko pożaru.

Warto też pamiętać, że w zakładach produkcyjnych każdego dnia przebywa wielu pracowników, którzy także powinni mieć zapewnione optymalne warunki do pracy. Suche powietrze może przyczyniać się do wielu problemów ze zdrowiem, jak np. wysuszanie śluzówek nosa, oczu i ust, zwiększone ryzyko infekcji, ból głowy, pogorszenie samopoczucia, zwiększony stres w pracy czy spadek wydajności.

System nawilżania powietrza SYNAPO zapewnia kontrolę środowiska w zakładach tekstylnych i włókienniczych, reguluje poziom wilgotności, gwarantując szereg korzyści na każdym etapie pracy z włóknami i tkaninami. Optymalna wilgotność w powietrzu to większa wytrzymałość na rozciąganie włókien naturalnych, co wpływa na ograniczenie strat materiału, zwiększenie wydajności produkcji i jakości wytwarzanych wyrobów. Dzięki eliminacji ładunków elektrostatycznych poprawia się obrabialność przędzy i włókien. Zapewniając maszynom dobre warunki do działania, redukuje się też liczbę niepotrzebnych przestojów i przerw produkcyjnych.