Parametry powietrza są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Są także istotne przy procesach technologicznych w różnych gałęziach przemysłu, uprawie roślin pod osłonami, jak również przy przechowywaniu wielu materiałów. Do najważniejszych z nich należy wilgotność, a stosowanie urządzeń pozwalających na efektywne nawilżanie powietrza jest niezbędne w wielu branżach od poligrafii po produkcję podzespołów elektronicznych. Przyjrzyjmy się bliżej wilgotności powietrza i sprawdźmy, jak się ją definiuje.

Czym jest wilgotność powietrza i jak się ją określa?

Powietrze jest mieszaniną gazów (powietrze suche) oraz pewnej ilości pary wodnej, która jest z nimi zmieszana. Wilgotność powietrza pokazuje jaka ilość wody znajduje się w powietrzu. W przypadku wilgotności bezwzględnej mówimy o stosunku masy pary wodnej do objętości powietrza wilgotnego, czyli gazów wraz z parą wodną. Jest ona wyrażana w kilogramach na metr sześcienny. Na wilgotność powietrza wpływają także temperatura oraz ciśnienie. Oznacza to, że wraz z ich zmianą zmienia się także maksymalna ilość pary wodnej, jaka może się znaleźć w powietrzu bez wystąpienia zjawiska kondensacji. Wilgotność względna pokazuje stosunek wilgotności bezwzględnej do maksymalnej wilgotności bezwzględnej dla danej temperatury. Innymi słowy, pokazuje, w jakim stopniu powietrze osiągnęło maksymalne możliwe nasycenie. Wilgotność względna jest więc podawana w procentach.

Jaka jest optymalna wilgotność powietrza i jak można ją kształtować?

Optymalna wilgotność powietrza zależy od procesów, jakie mają być prowadzone oraz od tego, czy będą w nich przebywać ludzie. Optymalna wilgotność to między 40 a 60%. Obniżona wilgotność prowadzi do powstawania dużych ilości pyłów, przesuszania materiałów, a dla ludzi oznacza podrażnienie błon śluzowych. Zbyt duża wilgotność to z kolei niebezpieczeństwo rozwoju grzybów i pleśni, zwiększone ryzyko korozji i uszkodzeń materiałów, a także problemy z oddychaniem. Najefektywniejszą metodą nawilżania powietrza w przemyśle jest tworzenie mgły wodnej, dzięki zastosowaniu systemów nawilżania powietrza.