Nawilżacze wysokociśnieniowe to w pełni zautomatyzowane systemy, które równomiernie rozprowadzają drobinki wody pod postacią aerozolu po całym pomieszczeniu za pomocą dysz.

System nawilżania powietrza MHP składa się z dwóch podstawowych modułów:

  • Zestawu filtrującego – urządzenia oczyszczające mechanicznie doprowadzaną do instalacji wodę;
  • Zestawu pompującego – jest to pompa wielotłokowa, która tłoczy wodę do instalacji pod wysokim ciśnieniem, a następnie rozprowadza ją do dysz.

Moduły filtrujące chronią poszczególne podzespoły nawilżaczy przed szybkim zużywaniem się na skutek osadów. Dla jeszcze lepszego efektu warto zainwestować w stacje uzdatniania wody wykorzystujące proces odwróconej osmozy. Stacja uzdatniania oczyszcza wodę z bakterii i mikrozanieczyszczeń oraz ją zmiękcza, ograniczając w ten sposób ryzyko spadku wydajności lub awarii instalacji.

Automatyczne nawilżacze wysokociśnieniowe

Wysokociśnieniowe systemy nawilżania przemysłowego są w pełni zautomatyzowane. Odczyty z higrometrów zamontowanych w strefie nawilżania przekazywane są do sterowników znajdujących się w szafie sterowniczej. Nawilżacze wysokociśnieniowe włączają się lub wyłączają zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami poziomu wilgotności zdefiniowanymi przez użytkownika. Oznacza to, że dzięki systemom MHP możliwe jest utrzymanie poziomu wilgotności na stałym poziomie.

System dysz rozprowadza mgłę wodną pod postacią mgły, dzięki czemu drobinki wody bardzo szybko rozprzestrzeniają się po pomieszczeniu. W efekcie pożądany poziom wilgotności powietrza można osiągnąć bardzo szybko. Nawilżacze MHP montowane są w zakładach produkcyjnych, ponieważ właściwa wilgotność powietrza może mieć znaczący wpływ na procesy przetwórcze i technologiczne stosowane w przedsiębiorstwie i docelowo wpływać także na jakość wytwarzanych produktów.