Woda wykorzystywana do zastosowań przemysłowych musi charakteryzować się odpowiednimi parametrami. Jest to istotne nie tylko w procesach technologicznych, gdzie używa się jej jako rozcieńczalnika lub jednego ze składników wytwarzanych produktów, ale także wówczas, gdy jest stosowana do chłodzenia, nawilżania lub oczyszczania powietrza. W takich przypadkach liczy się możliwość jej skutecznego oczyszczenia, pozwalającego na pozbycie się niepożądanych substancji, a także jej podatności na tworzenie się kamienia kotłowego. Sposobem na uniknięcie tego rodzaju problemów jest montaż stacji zmiękczania i uzdatniania wody. Przekonajmy się, czym grozi korzystanie ze zbyt twardej wody i sprawdźmy, jak można ją zmiękczyć.

Czym jest twardość wody?

Twardość wody to poziom węglanu wapnia (CaCO3), który jest w niej rozpuszczony. W wodzie bardzo miękkiej będzie go mniej niż 100 mg/dm3. W wodzie miękkiej jego ilość to między 100 a 200 mg/dm3, a w średnio twardej 200–350 mg/dm3. Woda twarda to taka, w której zawartość węglanu wapnia znajduje się w przedziale od 350 do 500 mg/dm3, kiedy jest go powyżej 550 mg/dm3 woda jest uznawana za bardzo twardą. Obecność węglanu wapnia przy temperaturze wynoszącej od około 35°C prowadzi do tworzenia się kamienia kotłowego. Wytrącając się, osadza się on wewnątrz rur oraz armatury, powodując zawężenie ich światła, a tym samym zakłócenie przepływu a z czasem jego całkowite zablokowanie. Kamień kotłowy zagraża zwłaszcza elementom ruchomym, takim jak zawory oraz o niewielkiej średnicy. W przypadku systemów nawilżania, chłodzenia i oczyszczania powietrza może powodować zatykanie dysz lub ich nieprawidłowe działanie.

Jak przeciwdziałać tworzeniu się kamienia?

Sposobem na uniknięcie kamienia kotłowego jest zmiękczanie wody. W tym celu korzysta się zwykle ze stacji, w których woda przepływa przez złoża jonowymienne. Są one zasobne w jony sodu Na+, a ich działanie opiera się na zastępowaniu jonów magnezu Mg2+ i wapnia Ca2+ jonami sodu. W momencie wyczerpania zapasu jonów sodu złoże może zostać zregenerowane przy użyciu tabletek, które je zawierają.