Nawilżacze przemysłowe w zakładach tytoniowych są niezbędne – zbyt mała ilość wody w tytoniu i bibułkach powoduje, że papierosy się łamią. Jeśli powietrze na terenie hali produkcyjnej jest zbyt suche, to tytoń oddaje wilgoć i wysycha. Nawilżanie powietrza pozwala zachować właściwą wagę i parametry tytoniu.

Papierosy powstają z tytoniu i papieru, a obydwa materiały mają właściwości higroskopijne, czyli absorbują wilgoć i ją oddają. Tytoń w zbyt suchym powietrzu traci na jakości i staje się bardziej kruchy oraz zmniejsza masę, a papier może rolować. Bardzo ważne jest, aby liście tytoniu przed obróbką zachowały elastyczność, co ułatwia ich przetwarzanie. Papier o odpowiednim nawilżeniu lepiej układa się na maszynach.

Podczas obróbki tytoniu na hali powinna być zachowana wilgotność na poziomie co najmniej 55% a przy przechowywaniu musi to być już 75%. Spełnienie tych warunków jest kluczowe dla jakości gotowego wyrobu i zapobiegania stratom materiału podczas produkcji.

Systemy nawilżania powietrza dla przemysłu tytoniowego

Stały poziom wilgotności na każdym etapie produkcji papierosów zapewniają przemysłowe nawilżacze powietrza. W systemach wysokociśnieniowych cząsteczki pary wodnej dystrybuowane są przez system dysz dzięki pracy pompy wysokociśnieniowej wielotłokowej, która tłoczy i rozprowadza wodę po instalacji. Dzięki nawilżaniu możliwe jest chłodzenie powietrza — po rozpyleniu woda zaczyna parować, absorbując ciepło z otoczenia, co skutkuje obniżeniem temperatury. System nawilżania sterowany jest automatycznie, a parametry jego pracy dobierane są według odczytów z czujników wilgotności. Każdy system nawilżania powietrza wyposażony jest w system filtrów, który odprowadza zanieczyszczenia i chroni poszczególne podzespoły przed szybkim zużyciem.