Systemy nawilżania powietrza stosowane są w wielu różnych dziedzinach, nie tylko w produkcji. Doskonałym tego przykładem są fermy drobiu, gdzie nawilżacze przemysłowe zapewniają dobre warunki do rozrodu i inkubacji oraz wpływają na dobrostan zwierząt. Właściwa wilgotność powietrza redukuje stres cieplny, umożliwia szybkie schłodzenie hodowli oraz wpływa na produktywność.

Zamgławianie redukuje śmiertelność w hodowlach drobiu, ponieważ wolne od stresu osobniki chętniej jedzą, a więc także szybciej rosną i produkują więcej jaj. Nawilżacze powietrza służą również do redukcji odorów i nieprzyjemnych zapachów oraz ograniczają zapylenie. Dzieje się tak dlatego, że unoszące się w powietrzu cząstki zapachowe i pyły otaczane są mikrokropelkami wody, przez co zwiększa się ich ciężar i w efekcie opadają na podłogę.

Wysokociśnieniowe nawilżacze powietrza dla ferm drobiu

Optymalny poziom wilgotności powietrza w kurnikach wynosi około 65%. Znaczne przekroczenie tego pułapu może przyczyniać się do rozwoju różnych patogenów i nadmiernego zawilgocenia ściółki. Zbyt niska wilgotność z kolei powoduje odwodnienie ptaków i zwiększone spożycie wody, a także świąd skóry i łamliwość piór. Nawilżacze wysokociśnieniowe automatycznie sterują poziomem wilgotności. Łatwa instalacja i konserwacja oraz niskie koszty eksploatacyjne to najważniejsze zalety instalacji mgły wodnej. Układ jest wysokowydajny i zużywa niewielką ilość energii, a zatem nie generuje większych kosztów hodowli.

Im większa wilgotność powietrza, tym niższa temperatura, dlatego nawilżacze wysokociśnieniowe to dobra alternatywa dla tradycyjnego chłodzenia. Systemy mgłowe są tańsze w eksploatacji i zużywają mniej energii niż klimatyzacja. Szacuje się, że wydatki na chłodzenie przez nawilżanie wynoszą około ćwierć kosztów, jakie są niezbędne do prawidłowej pracy klimatyzacji, a dodatkowo koszty instalacji są o połowę mniejsze.